مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به عسلویه

روز جمعه در تاریخ 1397/01/03

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/03
12:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
390,000 ریال

گناوه بندرکنگان

تک سفر آبادان
تک سفر آبادان
آبادان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس ولو 44
1397/01/03
12:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
390,000 ریال


پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به عسلويه مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/03
13:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
390,000 ریال

عسلويه بندرلنگه بندرکنگان