مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به عسلویه

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به عسلويه مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
350,000 ریال

بندرلنگه عسلويه بندرکنگان