مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به شیراز

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس بي9
1396/12/04
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال


پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
400,000 ریال


پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس ولو 44
1396/12/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال