مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به شاهین شهر

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس بي9
1396/09/04
10:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
600,000 ریال

اصفهان

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس بي9
1396/09/04
20:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال

اصفهان

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال

اصفهان