مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به شاهین شهر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/29
20:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال

اصفهان

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال

اصفهان