مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

آبادان شاهين شهر

پایانه آبادان

شاهين شهر

1396/03/06

20:15

5

اتوبوس اسکانيا

550,000 ريال

اصفهان

آبادان شاهين شهر

پایانه آبادان

شاهين شهر

1396/03/06

21:30

9

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

اصفهان