مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

آبادان شاهين شهر

پایانه آبادان

شاهين شهر

1396/02/03

20:15

10

اتوبوس اسکانيا

550,000 ريال

اصفهان

آبادان شاهين شهر

پایانه آبادان

شاهين شهر

1396/02/03

20:30

25

اتوبوس VIP26

550,000 ريال

ايذه اصفهان

آبادان شاهين شهر

پایانه آبادان

شاهين شهر

1396/02/03

21:30

13

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

اصفهان

آبادان شاهين شهر

پایانه آبادان

شاهين شهر

1396/02/03

22:15

25

اتوبوس اسکانيا

550,000 ريال

اصفهان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا