مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به شاهین شهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
350,000 ریال

اصفهان

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس بي9
1396/12/06
20:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
600,000 ریال

اصفهان

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال

اصفهان