مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به اصفهان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال

اصفهان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
آبادان به اصفهان( کاوه) آبادان- اهواز-ايذه-
محل سوار شدن : آبادان
اتوبوس 25نفره
1396/06/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اصفهان( کاوه)

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
20:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

اصفهان

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال

اصفهان