تاریخ انتشار خبر : 1396/01/23

روحش شاد و یادش گرامی باد

22فروردین ماه، سومین سال غروب بنیانگذار سامانه پایانه ها مهندس حمیدرضا مسائلی

کاش رفتنت را بازگشتی بود...
آن وقت آنقدر چشم به راه می دوختيم تا بيايی
اما رويای دوباره ديدنت را بايد دفن کنيم!
جوان تر از آن بودی که بروی و نازنين تر از آن که بمانی
خلاصه کلام اين‌که حال همه ما خوب است! اما تو باور نکن...

مشاهده بیوگرافی مهندس حمیدرضا مسائلی

کاش رفتنت را بازگشتی بود

جستجوی بلیط اتوبوس

بر چسب ها :
بنیانگذار سامانه پایانه هامهندس حمیدرضا مسائلی