سردار احمدعلی گودرزی عنوان کرد: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب باید به تصمیمات ستاد ملی کرونا عمل کرد که خوشبختانه مردم فهیم به این بیانات مبارک و تصمیمات کشوری لبیک گفته و به سمت مرزها حرکت نکردند. امسال راهپیمایی اربعین برگزار نخواهدشد. 
منظور از برگزار نشدن در واقع عدم حضور زوار خارجی از جمله مردم ایران و سایر کشورهاست و امسال دولت عراق به دلیل جلوگیری از انتشار بیماری کرونا با صدور ویزا برای خارجی‌ها موافقت نکردند؛ بنابراین زوار و مردم شریف ما امسال موفق به حضور و شرکت در پیاده‌روی اربعین نخواهند شد. 

اربعین حسینی