بلیط اتوبوس آباده از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
139612073

5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده زرين شهر /فولادشهر مقصدنهایی : شهرکرد زرين شهر /فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
07:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09131813898
آباده زرين شهر /فولادشهر اصفهان صفه زرين شهر /فولادشهر
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس DORSAمانيتوردار
1397/07/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
230,000 ریال
218,500 ریال

توضیحات : براي استفاده ازمانيتور شخصي اتوبوس لطفا هدفون همراه داشته باشيد
آباده اصفهان کاوه
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/07/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
230,000 ریال
218,500 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09383832727
آباده اصفهان صفه

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال