بلیط اتوبوس مشهد مقدس از عدل ساری پایانه دولت
1397010187911


عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/02/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
290,000 ریال


عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
290,000 ریال


ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/02/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/02/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/02/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
بجنورد شيروان (خراسان )

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/02/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/02/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
510,000 ریال
484,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
510,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
بنز رخش 24 نفره VIP
1397/02/03
18:05
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
510,000 ریال

بجنورد

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس o500RS
1397/02/03
18:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
18:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
510,000 ریال


پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا
1397/02/03
19:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري
قوچان بجنورد

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
19:55
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
510,000 ریال


ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولوو بي 9
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/02/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال


پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/02/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
قوچان بجنورد

خرید بلیط از تمام ترمینال ها و شهرها با بهترین قیمت

با اطلاع از ترمینال های مسافربری و شرکت های مسافربری موجود در هر شهر و همچنین قیمت و نرخ مصوب بلیط ها و بیشترین تخفیف ها، می توانید بهترین تجربه خرید اینترنتی را با سامانه پایانه ها تجربه کنید. لذت خرید اینترنتی را با پایانه ها فراموش نخواهید کرد.