بلیط اتوبوس مشهد مقدس از ایران پیما نجف آباد
13960729235


ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به مشهد
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : توجه زائر گرامي بليط برگشت خود را از نجف آباد شرکت ايرانپيما تهيه نمائيد

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به مشهد
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس ولوو + وي آي پي تخت شو
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
930,000 ریال

توضیحات : توجه زائر گرامي بليط برگشت خود را از نجف آباد شرکت ايرانپيما تهيه نمائيد
سبزوار نيشابور
5 %
ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف آباد (اصفهان ) به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال
570,000 ریال