بلیط اتوبوس مشهد مقدس از ایران پیما نجف آباد
13960729235


ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به مشهد
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1397/04/03
14:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : توجه زائر گرامي بليط برگشت خود را از نجف آباد شرکت ايرانپيما تهيه نمائيد

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به مشهد
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس ولوو + وي آي پي تخت شو
1397/04/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
930,000 ریال

توضیحات : توجه زائر گرامي بليط برگشت خود را از نجف آباد شرکت ايرانپيما تهيه نمائيد
سبزوار نيشابور

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1397/04/03
14:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : برگشت پايانه مشهد/سالن 2جايگاه 7 / آقاي جلاليان 09363445315

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مارال(وي.آي.پي)25نفره
1397/04/03
15:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
930,000 ریال

توضیحات : برگشت پايانه مشهد/سالن 2جايگاه 7 / آقاي جلاليان 09363445315
سبزوار نيشابور