بلیط اتوبوس تبریز از پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
1397030152042


عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/10/28

14:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
1,000,000 ریال

زنجان