بلیط اتوبوس تبریز از پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
1397030152042


عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/03/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
850,000 ریال

قزوين زنجان