بلیط اتوبوس اصفهان از آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
139612061500231415

30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
534,100 ریال

توضیحات : اسماعيلي09153052768/سالن2/جايگاه9
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
534,100 ریال

توضیحات : اسماعيلي09153052768/سالن2/جايگاه9
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
534,100 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/اسماعيلي09153052768
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
534,100 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي 09153052768/سالن2/جايگاه9
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
مشهد (خراسان) به اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس 25نفره
1396/12/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس فرست کلاس
1396/12/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر
مشهد مقدس به اصفهان پايانه کاوه
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1396/12/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
505,000 ریال
303,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/12/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
507,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 7
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/12/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
507,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

خرید بلیط از تمام ترمینال ها و شهرها با بهترین قیمت

با اطلاع از ترمینال های مسافربری و شرکت های مسافربری موجود در هر شهر و همچنین قیمت و نرخ مصوب بلیط ها و بیشترین تخفیف ها، می توانید بهترین تجربه خرید اینترنتی را با سامانه پایانه ها تجربه کنید. لذت خرید اینترنتی را با پایانه ها فراموش نخواهید کرد.