بلیط اتوبوس اصفهان از آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
139612061500231415

10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
مشهد (خراسان) به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس vipمارال
1398/01/02

16:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
1,100,000 ریال
990,000 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا تخت شو (v.i.p)
1398/01/02

16:00

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
1,090,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
20 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1398/01/02

16:30

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
1,090,000 ریال
872,000 ریال

توضیحات : حسين سيرجاني 09153187793
20 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
مان وی آی پی
1398/01/02

17:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
1,090,000 ریال
872,000 ریال

10 %
شرکت پیک صبا مشهد
شرکت پیک صبا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وي آي پي ۲۵نفره تخت شو
1398/01/02

17:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
1,090,000 ریال
981,000 ریال

توضیحات : مدير پاسخگو 09158001440
20 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1398/01/02

18:00

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
1,090,000 ریال
872,000 ریال

توضیحات : حسين سيرجاني 09153187793
قم
20 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی آی پی۲۵نفره
1398/01/02

18:00

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
1,090,000 ریال
872,000 ریال

20 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1398/01/02

19:00

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
1,090,000 ریال
872,000 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني (مجهز به مانيتور اختصاصي)
20 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
مان وی آی پی
1398/01/02

19:00

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
1,090,000 ریال
872,000 ریال

توضیحات : مدیرپاسخگو:09151164947-09195200038