بلیط اتوبوس اصفهان از آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
139612061500231414


آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09153052768اسماعيلي س2ج9

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09153052768اسماعيلي س2ج9
10 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به پایانه صفه (اصفهان )

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا ۴۴
1397/09/20

13:00

ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
606,000 ریال
545,400 ریال

10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
618,000 ریال
556,200 ریال

توضیحات : برگشت مشهد يزداني09132180944
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
615,000 ریال
553,500 ریال

10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : سيرجاني 09153187793

شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
605,000 ریال

توضیحات : سالن2/شرکت ایران پیما/38515469/38519420

شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی ۲۵نفره
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09017156282 سيرجاني

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس VIP
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
935,000 ریال

توضیحات : پايانه امام رضا (ع) سالن شماره2 انتهاي جايگاه7
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر
مشهد مقدس به اصفهان پايانه کاوه

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
936,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد/پذيرايي با شام

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
936,000 ریال

توضیحات : برگشت مشهد يزداني09132180944
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس vip25
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
935,000 ریال
841,500 ریال


لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
606,000 ریال

10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

15:30

ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
605,000 ریال
544,500 ریال

توضیحات : سيرجاني 09153187793
10 %
شرکت پیک صبا مشهد
شرکت پیک صبا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وي آي پي ۲۵نفره تخت شو
1397/09/20

15:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : مدير پاسخگو 09158001440

شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/09/20

15:30

ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
605,000 ریال

توضیحات : 09017156282 سيرجاني
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
936,000 ریال
842,400 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
10 %
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی آی پی ۲۵ نفره( تخت شو)
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : سالن2/شرکت ایران پیما/38515469/38519420
10 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
مان وی آی پی
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال


لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی تخت شو
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
910,000 ریال

10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/09/20

16:30

ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
قم

شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی ۲۵نفره
1397/09/20

16:30

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09017156282 سيرجاني
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/09/20

17:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
618,000 ریال
556,200 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 7
10 %
شرکت پیک صبا مشهد
شرکت پیک صبا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وي آي پي ۲۵نفره تخت شو
1397/09/20

17:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : سالن يك اول جايگاه 3
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر
مشهدمقدس به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1397/09/20

18:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
936,000 ریال
748,800 ریال

توضیحات : پايانه مشهد جايگاه شماره 9 سالن 2تلفن 09155081981
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1397/09/20

19:00

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني

شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی ۲۵نفره
1397/09/20

19:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09017156282 سيرجاني