بلیط اتوبوس اصفهان از ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
139612063

10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : سيرجاني 09153187793
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

15:30

ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
605,000 ریال
544,500 ریال

توضیحات : سيرجاني 09153187793
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/09/20

16:30

ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
قم
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1397/09/20

19:00

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
10 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به پایانه صفه (اصفهان )

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا ۴۴
1397/09/20

13:00

ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
606,000 ریال
545,400 ریال

10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
618,000 ریال
556,200 ریال

توضیحات : برگشت مشهد يزداني09132180944
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
615,000 ریال
553,500 ریال


شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
605,000 ریال

توضیحات : سالن2/شرکت ایران پیما/38515469/38519420

شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی ۲۵نفره
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09017156282 سيرجاني

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس VIP
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
935,000 ریال

توضیحات : پايانه امام رضا (ع) سالن شماره2 انتهاي جايگاه7
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر
مشهد مقدس به اصفهان پايانه کاوه

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
936,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد/پذيرايي با شام

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09153052768اسماعيلي س2ج9

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
936,000 ریال

توضیحات : برگشت مشهد يزداني09132180944
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس vip25
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
935,000 ریال
841,500 ریال


لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/09/20

15:00

ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
606,000 ریال

10 %
شرکت پیک صبا مشهد
شرکت پیک صبا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وي آي پي ۲۵نفره تخت شو
1397/09/20

15:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : مدير پاسخگو 09158001440

شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/09/20

15:30

ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
605,000 ریال

توضیحات : 09017156282 سيرجاني

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09153052768اسماعيلي س2ج9
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
936,000 ریال
842,400 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
10 %
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی آی پی ۲۵ نفره( تخت شو)
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : سالن2/شرکت ایران پیما/38515469/38519420
10 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
مان وی آی پی
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال


لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی تخت شو
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
910,000 ریال


شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی ۲۵نفره
1397/09/20

16:30

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09017156282 سيرجاني
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/09/20

17:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
618,000 ریال
556,200 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 7
10 %
شرکت پیک صبا مشهد
شرکت پیک صبا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وي آي پي ۲۵نفره تخت شو
1397/09/20

17:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال
819,000 ریال

توضیحات : سالن يك اول جايگاه 3
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر
مشهدمقدس به اصفهان

محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1397/09/20

18:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
936,000 ریال
748,800 ریال

توضیحات : پايانه مشهد جايگاه شماره 9 سالن 2تلفن 09155081981

شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان

محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی ۲۵نفره
1397/09/20

19:00

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : 09017156282 سيرجاني