بلیط اتوبوس اصفهان از آسیا سفر اهواز
139810241

10 %
آسیا سفر اهواز
آسیا سفر اهواز
اهواز به پایانه صفه (اصفهان )

محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس مارال مانیتوردارهمراه باسروشام گرم/رایگان
1398/12/09

20:15

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : هر5عدد خرید اینترنتی1بلیط رایگان09397773006
شاهین شهر پایانه کاوه (اصفهان ) بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
آسیا سفر اهواز
آسیا سفر اهواز
اهواز به پایانه صفه (اصفهان )

محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس درسا/همرا با سروشام سرد/رایگان
1398/12/09

21:45

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : هر5عدد خرید اینترنتی1بلیط رایگان09397773006
شاهین شهر پایانه کاوه (اصفهان ) بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
آسیا سفر اهواز
آسیا سفر اهواز
اهواز به پایانه صفه (اصفهان )

محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس مارال مانیتوردارهمراه باسروشام سرد/رایگان
1398/12/09

23:45

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : هر5عدد خرید اینترنتی1بلیط رایگان09397773006
شاهین شهر پایانه کاوه (اصفهان ) بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه سیاحت
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
MARAL VIP مانیتور دار
1398/12/09

08:30

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : صبح 8:30ازسراه خرمشهر
زرین شهر فولادشهر شاهین شهر بروجن
10 %
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسامانیتوردارهمراه بانهاررایگان/کاوه/شاهین شهر۳۳۷۸۰۰۱۲
1398/12/09

08:45

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : ازمسیرایذه ترمینال کاوه-شاهین شهر-بروجن
شاهین شهر فولادشهر بروجن
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه شرق
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
مارالvip مانیتوردار حرکت از تپه
1398/12/09

09:15

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر بروجن
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه شرق
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
مارالvip مانیتوردار حرکت از تپه
1398/12/09

09:15

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر بروجن پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتوردار /همراه بانهارگرم//شارژاختصاصی/25vipنفر
1398/12/09

09:20

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتوردار /همراه بانهارگرم//شارژاختصاصی/25vipنفر
1398/12/09

09:20

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانیا 30
1398/12/09

09:30

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمینال تپه 09166079967
شاهین شهر بروجن اصفهان کاوه زرین شهر فولادشهر
10 %
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی مانیتورداربا شارژر اختصاصی (صفه وکاوه)
1398/12/09

09:30

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : هر۵عددخرید اینترنتی از آسیاسفر یک بلیط رایگان
شاهین شهر زرین شهر بروجن فولادشهر
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
VIPمانیتوردار۲۵نفره//حرکت از تپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷
1398/12/09

09:30

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر بروجن فولادشهر
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
VIPمانیتوردار۲۵نفره//حرکت از تپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷
1398/12/09

09:30

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر بروجن فولادشهر پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
VIPمانیتوردار۲۵نفره//حرکت از تپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷
1398/12/09

09:30

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر بروجن فولادشهر پایانه کاوه (اصفهان )
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال /مانیتوردار
1398/12/09

10:00

ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمینال تپه پایانه شرق09392289535
شاهین شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
MAN NEW FACEتشریفاتی مانیتوردارفول اپشن ۲۰۲۰(صفه /کاوه /شاهین شهر)۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۷
1398/12/09

10:00

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
مارال مانیتوردار(پایانه سیاحت)
1398/12/09

10:30

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : 33788646
شاهین شهر بروجن
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
MAN NEW FACEتشریفاتی مانیتوردار فول اپشن2020
1398/12/09

10:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
MAN NEW FACEتشریفاتی مانیتوردار فول اپشن2020
1398/12/09

10:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
MAN NEW FACEتشریفاتی مانیتوردار فول اپشن2020
1398/12/09

10:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر پایانه کاوه (اصفهان )
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا/ vip مانیتوردارتخت شو/همراه باسلف پذیرایی/با شارژاختصاصی
1398/12/09

11:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا/ vip مانیتوردارتخت شو/همراه باسلف پذیرایی/با شارژاختصاصی
1398/12/09

11:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه شرق
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
مارال مانیتوردار با شارژر اختصاصی(شرق)
1398/12/09

11:15

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر پایانه صفه (اصفهان ) پایانه کاوه (اصفهان ) فولادشهر زرین شهر
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه شرق
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
مارال مانیتوردار با شارژر اختصاصی(شرق)
1398/12/09

11:15

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر پایانه کاوه (اصفهان ) فولادشهر زرین شهر پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه شرق
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
مارال مانیتوردار با شارژر اختصاصی(شرق)
1398/12/09

11:15

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر پایانه صفه (اصفهان ) فولادشهر زرین شهر پایانه کاوه (اصفهان )
10 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانیتوردار
1398/12/09

11:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : اتوبوس درسا مانیتور دار25 نفره09166079967
شاهین شهر بروجن اصفهان کاوه زرین شهر فولادشهر
10 %
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسامانیتودار/کاوه/شاهین شهر۳۳۷۸۰۰۱۲
1398/12/09

12:00

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : حرکت ازجاده ایذه ترمینال کاوه /شاهین شهر/بروجن
شاهین شهر فولادشهر
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا/ vip مانیتوردارتخت شو/همراه باسلف پذیرایی/با شارژاختصاصی
1398/12/09

12:45

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا/ vip مانیتوردارتخت شو/همراه باسلف پذیرایی/با شارژاختصاصی
1398/12/09

12:45

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانیتوردار
1398/12/09

13:00

ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : اتوبوس درسا مانیتور دار25 نفره09166079967
شاهین شهر بروجن زرین شهر فولادشهر
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
MAN NEW FACEتشریفاتی مانیتوردارفول اپشن ۲۰۲۰(صفه /کاوه /شاهین شهر)۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۷
1398/12/09

13:00

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
MAN NEW FACEتشریفاتی مانیتوردار فول اپشن2020
1398/12/09

13:30

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
MAN NEW FACEتشریفاتی مانیتوردار فول اپشن2020
1398/12/09

13:30

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
MAN NEW FACEتشریفاتی مانیتوردار فول اپشن2020
1398/12/09

13:30

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر پایانه کاوه (اصفهان )

شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه شرق
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : یزد

محل سوار شدن : اهواز
مان حرکت از تپه
1398/12/09

14:30

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
770,000 ریال

پایانه کاوه (اصفهان )
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه سیاحت
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتوردار۲۵ صندلی(پایانه صفه و کاوه )
1398/12/09

19:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

فولادشهر شاهین شهر زرین شهر
10 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانیا 30
1398/12/09

19:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمینال تپه09166079967
شاهین شهر بروجن اصفهان کاوه زرین شهر فولادشهر
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه سیاحت
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
MAN****VIP مانیتور دارهمراه باشام
1398/12/09

19:30

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر زرین شهر فولادشهر بروجن
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
VIPدرسامانیتوردار/حرکت ازتپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷
1398/12/09

19:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر فولادشهر بروجن
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
VIPدرسامانیتوردار/حرکت ازتپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷
1398/12/09

19:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر فولادشهر بروجن پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
VIPدرسامانیتوردار/حرکت ازتپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷
1398/12/09

19:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر فولادشهر بروجن پایانه کاوه (اصفهان )
10 %
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی مانیتوردار /درسا۳۳۷۸۰۰۱۲
1398/12/09

20:00

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر فولادشهر
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه شرق
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
مان vipمانیتوردار با شام پایانه تپه
1398/12/09

20:15

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

نجف آباد (اصفهان ) شاهین شهر پایانه صفه (اصفهان ) بروجن
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه شرق
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
مان vipمانیتوردار با شام پایانه تپه
1398/12/09

20:15

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

نجف آباد (اصفهان ) شاهین شهر بروجن پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
مارال وی آی پی مانیتوردار با شام سرد کاملا بهداشتی(صفه و کاوه)
1398/12/09

20:15

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : هر5عدد خرید اینترنتی یک بلیط رایگان
شاهین شهر زرین شهر فولادشهر
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال مانیتوردارهمراه باسروشام سرد/رایگان
1398/12/09

20:45

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پایانه شرق(تپه)09392289535
شاهین شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا/vip مانیتوردارهمراه باسلف پذیرایی//باشارژاختصاصی
1398/12/09

20:45

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

زرین شهر پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر فولادشهر
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا/vip مانیتوردارهمراه باسلف پذیرایی//باشارژاختصاصی
1398/12/09

20:45

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

زرین شهر شاهین شهر فولادشهر پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه سیاحت
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
MARAL VIP مانیتور دار
1398/12/09

21:00

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : 21:00ازسراه خرمشهر
شاهین شهر زرین شهر فولادشهر بروجن
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه شرق
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
مارالvip مانیتوردار حرکت از تپه
1398/12/09

21:30

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر بروجن
10 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
vipتک۲۵نفره /۰۹۳۶۰۲۲۷۰۴۹با پذیرایی
1398/12/09

21:30

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
VIPدرسامانیتوردار/حرکت ازتپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷
1398/12/09

21:30

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر فولادشهر بروجن
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
VIPدرسامانیتوردار/حرکت ازتپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷
1398/12/09

21:30

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر فولادشهر بروجن پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
VIPدرسامانیتوردار/حرکت ازتپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷
1398/12/09

21:30

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر فولادشهر بروجن پایانه کاوه (اصفهان )
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتوردار تشریفاتی(پایانه سیاحت)
1398/12/09

21:45

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
شاهین شهر
10 %
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسا وی آی پی با سروشام سرد کاملا بهداشتی (صفه و کاوه)
1398/12/09

21:45

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : هر5عددخریداینترنتی یک بلیط رایگان
شاهین شهر فولادشهر زرین شهر
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا/همرا با سروشام سرد/رایگان
1398/12/09

22:10

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پایانه شرق(تپه)09392289535
شاهین شهر اصفهان کاوه بروجن زرین شهر فولادشهر
10 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانیتوردار
1398/12/09

22:15

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : اتوبوس درسا مانیتور دار25 نفره09166079967
شاهین شهر بروجن اصفهان کاوه زرین شهر فولادشهر
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه سیاحت
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
Man***VIP مانیتور دار
1398/12/09

22:15

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره 2
بروجن شاهین شهر فولادشهر زرین شهر
10 %
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی مانیتوردار /درسا۳۳۷۸۰۰۱۲
1398/12/09

22:20

ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : جایگاه 12
شاهین شهر فولادشهر
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه شرق
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتودار با شارژر اختصاصی( شرق)
1398/12/09

22:30

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر پایانه کاوه (اصفهان ) پایانه صفه (اصفهان ) فولادشهر
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه شرق
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتودار با شارژر اختصاصی( شرق)
1398/12/09

22:30

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر پایانه صفه (اصفهان ) فولادشهر پایانه کاوه (اصفهان )
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه شرق
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتودار با شارژر اختصاصی( شرق)
1398/12/09

22:30

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر پایانه کاوه (اصفهان ) فولادشهر پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه شرق
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
مانvipمانیتور دار حرکت از تپه
1398/12/09

23:00

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر بروجن
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه شرق
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
مانvipمانیتور دار حرکت از تپه
1398/12/09

23:00

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر بروجن
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه شرق
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
مانvipمانیتور دار حرکت از تپه
1398/12/09

23:00

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر بروجن پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /۲۵نفر/تپه۰۹۱۶۱۱۳۴۶۷۹
1398/12/09

23:15

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا/ vip مانیتوردارتخت شو/همراه باسلف پذیرایی/با شارژاختصاصی
1398/12/09

23:15

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر پایانه صفه (اصفهان ) زرین شهر فولادشهر بروجن
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : پایانه کاوه (اصفهان )

محل سوار شدن : اهواز
درسا/ vip مانیتوردارتخت شو/همراه باسلف پذیرایی/با شارژاختصاصی
1398/12/09

23:15

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر زرین شهر فولادشهر بروجن پایانه صفه (اصفهان )
10 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانیتوردار
1398/12/09

23:30

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : اتوبوس درسا مانیتور دار25 نفره09166079967
شاهین شهر بروجن اصفهان کاوه زرین شهر فولادشهر
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسامانیتوردار/ محل سوارشدن ترمینال تپه/همراه با پذیرایی سلف سرویس /صفه /کاوه /شاهین شهرتلفن هماهنگی ۰۶۱۳۲۲۸۴۰۵۵
1398/12/09

23:30

ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

شاهین شهر
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتوردار//حرکت از تپه همراه با پزیرایی سلف سرویس
1398/12/09

23:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمینال تپه
پایانه صفه (اصفهان ) پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه صفه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتوردار//حرکت از تپه همراه با پزیرایی سلف سرویس
1398/12/09

23:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمینال تپه
پایانه کاوه (اصفهان ) شاهین شهر پایانه صفه (اصفهان )
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه کاوه (اصفهان ) مقصدنهایی : اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتوردار//حرکت از تپه همراه با پزیرایی سلف سرویس
1398/12/09

23:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترمینال تپه
پایانه صفه (اصفهان ) شاهین شهر پایانه کاوه (اصفهان )
10 %
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
اهواز به اصفهان

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی مانیتوردار با شام سردکاملا بهداشتی صفه و کاوه( محل سوار شدن ترمینال تپه)
1398/12/09

23:45

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : هر۵عددخرید اینترنتی از آسیاسفر یک بلیط رایگان
شاهین شهر فولادشهر زرین شهر
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال مانیتوردارهمراه باسروشام سرد/رایگان
1398/12/09

23:50

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پایانه شرق(تپه)09392289535
شاهین شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرین شهر
10 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانیتوردار
1398/12/09

23:59

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
770,000 ریال
693,000 ریال

توضیحات : اتوبوس درسا مانیتور دار25 نفره09166079967
شاهین شهر بروجن اصفهان کاوه زرین شهر فولادشهر