بلیط اتوبوس کرج از رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
13970101158

16 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/09/21

22:00

ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال
352,800 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شهريار
16 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/09/21

23:40

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
348,000 ریال
292,320 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/09/21

22:00

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
420,000 ریال
369,600 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
فرودگاه بين المللي امام خمي
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/09/21

22:00

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

توضیحات : شرکت مسافرتي لوان نورتعاوني 8خميني شهرشماره تماس33585008==33649593
فرودگاه بين المللي امام خمي قم
20 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/09/21

22:00

ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه شرکت بي تا
فرودگاه بين المللي امام خمي شهريار
15 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک 29
1397/09/21

23:40

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
348,000 ریال
295,800 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
قم تهران آزادي
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/09/21

23:40

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
345,000 ریال
303,600 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس سه محور 29نفره
1397/09/21

23:40

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
348,000 ریال
330,600 ریال

توضیحات : شرکت مسافرتي لوان نورتعاوني 8خميني شهرشماره تماس33585008/33649593
قم پايانه غرب
20 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مارال کلاسيک29
1397/09/21

23:40

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
340,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست