بلیط اتوبوس کرج از رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
13970101158

8 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/07/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال
386,400 ریال

توضیحات : رويــال سفــر ايـــرانيان
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي
8 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/07/02
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
348,000 ریال
320,160 ریال

توضیحات : رويال سفرايرانيان
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/07/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
420,000 ریال
369,600 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
فرودگاه بين المللي امام خمي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1397/07/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
فرودگاه بين المللي امام خمي شهريار
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/07/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

توضیحات : شماره تماس لوان نورتعاوني 8خميني شهر 33585008 == 33649593
شهريار قم فرودگاه بين المللي امام خمي
17 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک 29
1397/07/02
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
348,000 ریال
288,840 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
قم تهران آزادي
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/07/02
23:40
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
345,000 ریال
303,600 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي29
1397/07/02
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
340,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : کرج از مسير ميدان آزادي
تهران آزادي
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس سه محور 29نفره
1397/07/02
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
348,000 ریال
330,600 ریال

توضیحات : شماره تماس لوان نورتعاوني 8خميني شهر 33585008 == 33649593
قم