بلیط اتوبوس کرج از رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
13970101158

23 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/04/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال
323,400 ریال

توضیحات : رويــال سفــر ايـــرانيان
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي
23 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/04/26
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
348,000 ریال
267,960 ریال

توضیحات : رويال سفرايرانيان
17 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1397/04/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال
348,600 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
فرودگاه بين المللي امام خمي شهريار
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/04/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

توضیحات : وي آي پي 25 صندلي
فرودگاه بين المللي امام خمي شهريار
20 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/04/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
فرودگاه بين المللي امام خمي
17 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي29
1397/04/26
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
340,000 ریال
282,200 ریال

توضیحات : کرج از مسير ميدان آزادي
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس سه محور 29نفره
1397/04/26
23:40
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
348,000 ریال
330,600 ریال

توضیحات : کلاسيک درجه يک 29 صندلي
22 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک 29
1397/04/26
23:40
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
348,000 ریال
271,440 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
تهران آزادي قم
20 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/04/26
23:40
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
345,000 ریال
276,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي