بلیط اتوبوس کرج از لوان نور خمینی شهر
139701014


ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسیک30
1398/07/01

22:00

ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
415,000 ریال

شهریار فرودگاه بین المللی امام خمی
5 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسیک29
1398/07/01

23:40

ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال
389,500 ریال

توضیحات : بلیط خودراباسامانه پیامکی#333*724*خریداری نمائید
قم میدان آزادی

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسیک 29
1398/07/01

23:40

ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
417,600 ریال

توضیحات : تخفیفات استثنایی با خرید از ایران پیما
تهران آزادی

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وی ای پی29
1398/07/01

23:40

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
415,000 ریال

تهران آزادی
8 %
آسیا سفر خمینی شهر
آسیا سفر خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسیک
1398/07/01

23:40

ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
417,600 ریال
384,192 ریال

قم تهران آزادی