بلیط اتوبوس کرج از لوان نور خمینی شهر
139701014

5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/12/29

22:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال
479,750 ریال

توضیحات : لوان نور*همراه هميشگي درسفرهاشماره تماس33585008==33649593
فرودگاه بين المللي امام خمي قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس سه محور 29نفره
1397/12/29

23:40

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
415,000 ریال
394,250 ریال

توضیحات : لوان نور*همراه هميشگي درسفرهاشماره تماس33585008/33649593

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/12/29

22:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
فرودگاه بين المللي امام خمي
16 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/12/29

22:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
344,400 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
قم
15 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک 29
1397/12/29

23:40

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
417,600 ریال
354,960 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/12/29

23:40

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
415,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
ميدان آزادي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مارال کلاسيک29
1397/12/29

23:40

ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
16 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج

محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/12/29

23:40

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
344,400 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
قم