بلیط اتوبوس فرودگاه امام خمینی از ترابر بی تا شاهین شهر
1396092319

15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به فرودگاه بين المللي امام خميني مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس كلاسيك
1397/03/31
10:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
347,500 ریال
295,375 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار قم
15 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به فرودگاه بين المللي امام خميني مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1397/03/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار قم