بلیط اتوبوس فرودگاه امام خمینی از ترابر بی تا شاهین شهر
1396092319

10 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به فرودگاه بين المللي امام خميني مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس بي9
1397/07/01
23:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار قم