بلیط اتوبوس فرودگاه امام خمینی از ترابر بی تا شاهین شهر
1396092319

26 %
ترابر بی تا شاهین شهر
ترابر بی تا شاهین شهر
شاهين شهر به فرودگاه بين المللي امام خميني مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال شیشه ای
اتوبوس بي9
1397/09/19

23:15

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
420,000 ریال
310,800 ریال

توضیحات : بيتاپارسيان انتخاب ايرانيان(تي بي تي
فرودگاه بين المللي امام خميني شهريار