بلیط اتوبوس تهران از آسیا سفر اهواز پایانه تپه
13970330300


آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/06/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن 3راه خرمشهر09392289535
تهران

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
690,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال سه راه خرمشهر 09392289535
تهران

شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /تلفن هماهنگی ۰۹۱۶۳۱۷۳۰۹۲
1397/06/30
19:55
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال


رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/06/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال


شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /تلفن هماهنگی ۰۹۱۶۳۱۷۳۰۹۲
1397/06/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال


شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به پایانه بیهقی(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /تلفن هماهنگی ۰۹۱۶۳۱۷۳۰۹۲
1397/06/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال


سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت
سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
اسکانیا۳۳۷۸۰۰۰۹
1397/06/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال


رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/06/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال


شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب )
محل سوار شدن : اهواز
vip با سرو شام سرد(رایگان)
1397/06/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب )
محل سوار شدن : اهواز
vip با سرو شام سرد(رایگان)
1397/06/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک

شرکت آسيا سفر اهواز
شرکت آسيا سفر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو (شماره رزرو۰۹۳۹۷۷۷۳۰۰۶)
1397/06/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : هر۵عدد خرید اینترنتی یک بلیط رایگان

شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /تلفن هماهنگی ۰۹۱۶۳۱۷۳۰۹۲
1397/06/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال


شرکت آسيا سفر اهواز
شرکت آسيا سفر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
کلاسیک ویژه(رزرو۰۹۳۹۷۷۷۳۰۰۶)**با اینترنت رایگان
1397/06/30
23:50
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
690,000 ریال