بلیط اتوبوس تهران از آسیا سفر اهواز پایانه تپه
13970330200

15 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/04/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال
714,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر 09392289535
قم کرج تهران اراک
15 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/04/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال
714,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر 09392289535
اراک قم تهران
15 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/04/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال
714,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535
اراک قم تهران
20 %
شرکت مسافرتى آریا سفرآسیا
شرکت مسافرتى آریا سفرآسیا
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی تخت شو(۰۹۳۸۰۴۴۷۰۷۷)
1397/04/26
09:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت مسافرتى آریا سفرآسیا
شرکت مسافرتى آریا سفرآسیا
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
تک صندلی ۳۲نفره(۰۹۳۸۰۴۴۷۰۷۷)
1397/04/26
10:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
690,000 ریال
552,000 ریال

20 %
شرکت پیک معتمد تعاونی 2 اهواز
شرکت پیک معتمد تعاونی 2 اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو ۲۵نفره رزرو وهماهنگی۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۱
1397/04/26
11:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال


شرکت ميهن نور آریا اهواز
شرکت ميهن نور آریا اهواز
اهواز به تهران با سرویس پایانه غرب ساری
محل سوار شدن : اهواز
ویژه اس سی طرح دوطبقه
1397/04/26
11:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : حایگاه 4
20 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
اهواز به پایانه جنوب تهران
محل سوار شدن : اهواز
اسکانیا
1397/04/26
12:00
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
500,000 ریال
400,000 ریال

20 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/04/26
12:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

15 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به تهران با سرویس گرگان
محل سوار شدن : اهواز
ولوو
1397/04/26
12:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
500,000 ریال
425,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس ۳۳۷۸۰۰۱۵-۰۶۱
20 %
شرکت ميهن نور آریا اهواز
شرکت ميهن نور آریا اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۰۹۳۶۹۸۵۹۲۳۲
1397/04/26
13:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : حایگاه 4
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/04/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : جنوب -آزادگان-شهيدکلانتري
قم اراک بروجرد تهران
15 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب ) با سرویس قزوین
محل سوار شدن : اهواز
۳۳۷۸۰۰۰۱(vip (maral
1397/04/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال
714,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک

شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران با سرویس کرج
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /تلفن هماهنگی ۰۹۱۶۳۱۷۳۰۹۲
1397/04/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
840,000 ریال

20 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /تلفن هماهنگی ۰۹۱۶۳۱۷۳۰۹۲
1397/04/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1397/04/26
15:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه09168002822
شاهين شهر زرين شهر فولادشهر اصفهان کاوه
20 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
vipتک۲۵نفره
1397/04/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس ۳۳۷۸۰۰۱۵-۰۶۱
20 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به پایانه جنوب(تهران) با سرویس تهران
محل سوار شدن : اهواز
vipتک۲۵نفره
1397/04/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس ۳۳۷۸۰۰۱۵-۰۶۱
15 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه سیاحت
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران) با سرویس کرج
محل سوار شدن : اهواز
MAN*****VIP
1397/04/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
840,000 ریال
714,000 ریال

توضیحات : کرج-تهران/سراه خرمشهر
20 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/04/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال


شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران) با سرویس کرج
محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/04/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
840,000 ریال

10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب ) با سرویس کرج
محل سوار شدن : اهواز
۳۳۷۸۰۰۰۱(vip (maral
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/04/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

قم اراک بروجرد تهران
20 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
اهواز به پایانه جنوب تهران با سرویس کرج
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۲۵ نفره
1397/04/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت آسيا سفر اهواز
شرکت آسيا سفر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو (شماره رزرو۰۹۳۹۷۷۷۳۰۰۶)
1397/04/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : هر۵عدد خرید اینترنتی یک بلیط رایگان
20 %
سیروسفر اهواز
سیروسفر اهواز
اهواز به تهران با سرویس کرج
محل سوار شدن : اهواز
vip maralتخت شو۲۵نفره(33780009)
1397/04/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : هر5عددبلیط اینترنتی یک بلیط رایگان
20 %
سیروسفر اهواز
سیروسفر اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
vip maralتخت شو۲۵نفره(33780009)
1397/04/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : هر5عددبلیط اینترنتی یک بلیط رایگان
20 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/04/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
( VIP(۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۶
1397/04/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب )
محل سوار شدن : اهواز
vip 25 تختشو
1397/04/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
20 %
شرکت گيتى پيما خوزستان
شرکت گيتى پيما خوزستان
اهواز به پایانه جنوب(تهران) با سرویس کرج
محل سوار شدن : اهواز
Maral 25 Vip
1397/04/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
اهواز به پایانه جنوب تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۲۵ نفره
1397/04/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت آسيا سفر اهواز
شرکت آسيا سفر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو (شماره رزرو۰۹۳۹۷۷۷۳۰۰۶)
1397/04/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : هر۵عدد خرید اینترنتی یک بلیط رایگان
20 %
شرکت ميهن نور آریا اهواز
شرکت ميهن نور آریا اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۰۹۳۶۹۸۵۹۲۳۲
1397/04/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : حایگاه 4
20 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه سیاحت
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
B9-VIP-25 مانیتوردار
1397/04/26
19:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال


شرکت ميهن نور آریا اهواز
شرکت ميهن نور آریا اهواز
اهواز به تهران با سرویس کرج
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۰۹۳۶۹۸۵۹۲۳۲
1397/04/26
19:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : حایگاه 4
20 %
شرکت مسافرتى آریا سفرآسیا
شرکت مسافرتى آریا سفرآسیا
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی تخت شو(۰۹۳۸۰۴۴۷۰۷۷)
1397/04/26
19:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
۲۵VIPنفره
1397/04/26
19:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس ۳۳۷۸۰۰۱۵-۰۶۱
20 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به پایانه جنوب(تهران) با سرویس تهران
محل سوار شدن : اهواز
۲۵VIPنفره
1397/04/26
19:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس ۳۳۷۸۰۰۱۵-۰۶۱
20 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /تلفن هماهنگی ۰۹۱۶۳۱۷۳۰۹۲
1397/04/26
19:55
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

قم اراک بروجرد
20 %
شرکت آسيا سفر اهواز
شرکت آسيا سفر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو (شماره رزرو۰۹۳۹۷۷۷۳۰۰۶)
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : هر۵عدد خرید اینترنتی یک بلیط رایگان
20 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
( VIP(۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۶
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران با سرویس پایانه بیهقی(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /تلفن هماهنگی ۰۹۱۶۳۱۷۳۰۹۲
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به پایانه بیهقی(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی /تلفن هماهنگی ۰۹۱۶۳۱۷۳۰۹۲
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
اهواز به پایانه جنوب تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۲۵ نفره
1397/04/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت مسافرتى آریا سفرآسیا
شرکت مسافرتى آریا سفرآسیا
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی تخت شو(۰۹۳۸۰۴۴۷۰۷۷)
1397/04/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به تهران با سرویس کرج
محل سوار شدن : اهواز
۲۵VIPنفره
1397/04/26
21:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس ۳۳۷۸۰۰۱۵-۰۶۱
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اسکانيا 32 کلاسيک
1397/04/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
690,000 ریال
552,000 ریال

20 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب )
محل سوار شدن : اهواز
۲۵نفرهvipهمراه با سرو شام
1397/04/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
20 %
شرکت آسيا سفر اهواز
شرکت آسيا سفر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو (شماره رزرو۰۹۳۹۷۷۷۳۰۰۶)
1397/04/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : هر۵عدد خرید اینترنتی یک بلیط رایگان
20 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)
محل سوار شدن : اهواز
وي اي پي درسا تخت شو مانيتوردار واي فاي دار ۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/04/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت پيک صبا اهواز
شرکت پيک صبا اهواز
اهواز به پایانه جنوب تهران
محل سوار شدن : اهواز
مارال ۲۵نفره۳۳۷۸۰۰۱۲
1397/04/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : جایگاه 12
20 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
( VIP(۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۶
1397/04/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت پیک معتمد تعاونی 2 اهواز
شرکت پیک معتمد تعاونی 2 اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۳۲ نفره رزرو و هماهنگی(۰۹۳۹۵۰۲۴۵۲۸)
1397/04/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
690,000 ریال
552,000 ریال