بلیط اتوبوس تهران از آسیا سفر اهواز پایانه تپه
13970330200

10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر/واي فاي رايگان
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535
قم تهران
20 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی (تلفن هماهنگی ۳۳۷۸۸۵۹۵)
1397/08/24

19:55

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به تهران

محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

قم
20 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب )

محل سوار شدن : اهواز
۳۳۷۸۰۰۰۱(vip (maral
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
20 %
شرکت ایمن سفر ایرانیان اهواز
شرکت ایمن سفر ایرانیان اهواز
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
۲۵ نفره وی آی پی 09160108003
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت ایمن سفر ایرانیان اهواز
شرکت ایمن سفر ایرانیان اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
۲۵ نفره وی آی پی 09160108003
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
( VIP(۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۶
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
740,000 ریال
592,000 ریال


شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی (تلفن هماهنگی ۳۳۷۸۸۵۹۵)
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال

10 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به پایانه بیهقی(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی (تلفن هماهنگی ۳۳۷۸۸۵۹۵)
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

20 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
( VIP(۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۶
1397/08/24

20:15

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی تخت شو(۰۹۳۸۰۴۴۷۰۷۷)
1397/08/24

20:30

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
مارال۲۵نفره۲۰۱۸ vip
1397/08/24

21:00

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه سیاحت
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
مارال وی آی پی۲۵
1397/08/24

21:00

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : حرکت از سراه خرمشهر
20 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
تخت شو مانیتور دار سه محور
1397/08/24

21:00

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال


رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به تهران

محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال

قم اراک
20 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب )

محل سوار شدن : اهواز
vip با سرو شام سرد(رایگان)
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
20 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
مارال۲۵نفره۲۰۱۸ vip
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت آسيا سفر اهواز
شرکت آسيا سفر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
کلاسیک ویژه(رزرو۰۹۳۹۷۷۷۳۰۰۶)**با اینترنت رایگان
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
690,000 ریال
552,000 ریال

توضیحات : هر5عددخریداینترنتی یک بلیط رایگان
20 %
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی تخت شو(۰۹۳۸۰۴۴۷۰۷۷)
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
vipتک۲۵نفره۰۹۳۶۰۲۷۷۰۴۹
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

20 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال


شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی (تلفن هماهنگی ۳۳۷۸۸۵۹۵)
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال

20 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/08/24

21:40

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
700,000 ریال
560,000 ریال

20 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
مارال۲۵نفره۲۰۱۸ vip
1397/08/24

22:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال