بلیط اتوبوس تهران از آسیا سفر اهواز پایانه تپه
13970330100

1 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس وي اي پي/نهار رايگان.محل سوارشدن 3راه خرمشهر.
1397/12/01

15:00

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال
831,600 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال3راه خرمشهر09392289535
تهران
1 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/12/01

19:00

ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
840,000 ریال
831,600 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535
تهران

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/12/01

21:30

ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535
اراک قم تهران
10 %
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران مقصدنهایی : پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی ۲۵ نفره(با سرو غذای گرم رایگان)
1397/12/01

15:00

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : هر5عددخریداینترنتی ازآسیاسفر یک بلیط رایگان
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان ) تهران
10 %
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی ۲۵ نفره(با سرو غذای گرم رایگان)
1397/12/01

15:00

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : هر5عددخریداینترنتی ازآسیاسفر یک بلیط رایگان
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان ) تهران
10 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
VIP دُرسا مانیتوردار
1397/12/01

15:30

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

پایانه جنوب(تهران) قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به پایانه جنوب(تهران) مقصدنهایی : تهران

محل سوار شدن : اهواز
VIP دُرسا مانیتوردار
1397/12/01

15:30

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب(تهران)
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه سیاحت
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران) مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
MAN*****VIP
1397/12/01

16:00

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : کرج-تهران/سراه خرمشهر
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب(تهران)
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
( VIP(۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۶
1397/12/01

16:00

ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک تهران
10 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/12/01

16:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
مارال ۲۵نفره تخت شو/۳۳۷۸۰۰۱۲
1397/12/01

16:30

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : جایگاه 12
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
( VIP(۰۶۱-۳۳۷۸۰۰۱۶
1397/12/01

16:30

ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب ) مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
vip 25 تختشووپذیرایی
1397/12/01

17:00

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
قم اراک تهران ( پایانه جنوب )
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب تهران مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۲۵ نفره
1397/12/01

17:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد پایانه جنوب تهران
10 %
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی تخت شو(۰۹۳۸۰۴۴۷۰۷۷)
1397/12/01

17:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت
سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
مارال تخت شو۲۵نفره مانیتوردار
1397/12/01

17:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : هر5عدد خریداینترنتی یک بلیط رایگان(33780009)محل سوار شدن پایانه سیاحت
قم تهران
10 %
سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت
سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
vipتخت شو۲۵نفره همراه با اینترنت رایگان
1397/12/01

17:40

ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : هر5عدد خریداینترنتی یک بلیط رایگان(33780009)محل سوار شدن پایانه سیاحت
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان ) تهران
10 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/12/01

18:00

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران) مقصدنهایی : پایانه بیهقی(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی مارال مانیتوردار تخت شو ۲۵نفره(تلفن رزرو۳۳۷۸۰۰۱۴
1397/12/01

18:00

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب(تهران)
10 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به پایانه بیهقی(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی مارال مانیتوردار تخت شو ۲۵نفره(تلفن رزرو۳۳۷۸۰۰۱۴
1397/12/01

18:00

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

پایانه جنوب(تهران) قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب )

محل سوار شدن : اهواز
vip 25 تختشووپذیرایی
1397/12/01

18:30

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت گيتى پيما خوزستان
شرکت گيتى پيما خوزستان
اهواز به پایانه جنوب(تهران) مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی بی ۹ تخت شو ۲۵ نفره همراه با شام رایگان
1397/12/01

18:30

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب(تهران)
10 %
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۲۵نفره با سرو شام گرم رایگان
1397/12/01

19:00

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : هر۵عدد خرید اینترنتی یک بلیط رایگان
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/12/01

19:00

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت پیک صبااهواز
پایانه شرق
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
حرکت ازترمینال تپه// جاده خرم اباد vip
1397/12/01

19:00

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

قم

شرکت ميهن نور آریا اهواز
شرکت ميهن نور آریا اهواز
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
مان وی ای پی تخت شوهمراه با شام رایگان ۰۹۳۶۹۸۵۹۲۳۲
1397/12/01

19:30

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
840,000 ریال

قم اراک بروجرد پایانه جنوب(تهران) تهران

شرکت ميهن نور آریا اهواز
شرکت ميهن نور آریا اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران) مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
مان وی ای پی تخت شوهمراه با شام رایگان ۰۹۳۶۹۸۵۹۲۳۲
1397/12/01

19:30

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
840,000 ریال

تهران قم اراک بروجرد پایانه جنوب(تهران)
10 %
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو(همراه باشام گرم رایگان)
1397/12/01

19:30

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : undefined
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به تهران

محل سوار شدن : اهواز
vipتک۲۵نفره *وای فای*شام گرم
1397/12/01

19:30

ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

پایانه جنوب(تهران) قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به پایانه جنوب(تهران) مقصدنهایی : تهران

محل سوار شدن : اهواز
vipتک۲۵نفره *وای فای*شام گرم
1397/12/01

19:30

ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب(تهران)

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب ) مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
vip۲۵ همراه با شام گرم واینترنت رایگان
1397/12/01

20:00

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
قم اراک تهران ( پایانه جنوب )
10 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران) مقصدنهایی : پایانه بیهقی(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۲۵نفره تخت شو(تلفن رزرو ۳۳۷۸۰۰۱۴
1397/12/01

20:00

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب(تهران)
10 %
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به پایانه بیهقی(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۲۵نفره تخت شو(تلفن رزرو ۳۳۷۸۰۰۱۴
1397/12/01

20:00

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

پایانه جنوب(تهران) قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت
سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
vipتخت شو۲۵نفره همراه با اینترنت رایگان
1397/12/01

20:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : هر5عدد خریداینترنتی یک بلیط رایگان(33780009)محل سوار شدن پایانه سیاحت
قم تهران
10 %
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو(همراه باشام گرم رایگان)
1397/12/01

20:30

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : undefined
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
ولووبیVIP۹تخت شو۲۵نفره(همراه با شام اینترنت رایگان )
1397/12/01

21:00

ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک
10 %
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز
پایانه سیاحت
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
B9-VIP-25-همراه باشام
1397/12/01

21:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک
10 %
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : اهواز
vipتک۲۵نفره *وای فای*شام گرم
1397/12/01

21:00

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک تهران
10 %
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز
پایانه سیاحت
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت
اهواز به تهران ( پایانه جنوب )

محل سوار شدن : اهواز
۲۵vip تختشوبا سرو شام گرم
1397/12/01

21:30

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره یک
قم
10 %
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی ۲۵نفره با سرو شام گرم رایگان
1397/12/01

21:30

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : هر5عددخریداینترنتی ازآسیاسفر یک بلیط رایگان
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
درسا مانیتودارهمراه باشام گرم
1397/12/01

21:30

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو(همراه باشام گرم رایگان)
1397/12/01

21:45

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : undefined
قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )
10 %
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت
اهواز به پایانه جنوب تهران

محل سوار شدن : اهواز
وی آی پی تخت شو(مانیتوردار و همراه باشام گرم)
1397/12/01

22:30

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

توضیحات : undefined
قم اراک
10 %
شرکت جهان گشت مهر اهواز
شرکت جهان گشت مهر اهواز
اهواز به پایانه جنوب(تهران)

محل سوار شدن : اهواز
وی ای پی۲۵نفره تخت شو۳۳۷۸۰۰۱۳
1397/12/01

22:30

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
840,000 ریال
756,000 ریال

قم اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )