بلیط اتوبوس تهران از ترابر بی تا اراک
139612281159


رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/12/29

20:30

ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي- آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/12/29

23:59

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت جنوب آزادي کرج آرژانتين
تهران آزادي تهران جنوب تهران بيهقي