بلیط اتوبوس تهران از عدل اصفهان پایانه صفه
1396072524

10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تخت شو vip
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مشترک با کاوه /فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 10 الي 20درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران جنوب تهران آزادي
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/09/19

23:55

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط باسرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 10الي 20درصدتخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران جنوب
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/09/19

22:30

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

تهران جنوب
22 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال 30 نفره
1397/09/19

22:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
310,000 ریال
241,800 ریال

توضیحات : باخريد از وب سايت لوان نور اصفهان از تخفيفات شناور بهرمند شويد
قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : قزوين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بنزتخت شو 25نفره
1397/09/19

22:30

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
تهران آزادي کرج

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران آزادي تهران جنوب
15 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران جنوب
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
310,000 ریال
257,300 ریال

توضیحات : سرويس با شاهين شهر مشترک
تهران پارس قم تهران جنوب تهران
24 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
396,000 ریال
300,960 ریال

قم تهران جنوب
15 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران جنوب
15 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/09/19

23:15

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس VIP
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربند ايمني الزامي ميباشد
قم تهران آزادي
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipمارال
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب تهران آزادي
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

تهران آرژانتين
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان VIPتخت شو
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vipصندلي تخت شو
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

5 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تک صندلي 32نفره
1397/09/19

23:45

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
312,000 ریال
296,400 ریال


لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/09/19

23:45

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : باخريد از وب سايت لوان نور اصفهان از تخفيفات شناور بهرمند شويد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1397/09/19

23:45

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/09/19

23:45

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران جنوب
16 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
395,000 ریال
331,800 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
312,000 ریال

توضیحات : ايمن سفر مطمئن سفر
تهران جنوب
5 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان)
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
396,000 ریال
376,200 ریال

توضیحات : سفر بخير
قم تهران آزادي
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پايانه بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
قم تهران جنوب
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به تهران آرژانتين v.i.pمارال25نفره

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس v.i.pتخت شو
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
تهران جنوب v.i.pمارال25نفره
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vip25
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
395,000 ریال
327,850 ریال

توضیحات : درسا مانيتور دار/سرويس باشاهين شهرمشترک
تهران پارس تهران تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
246,000 ریال
221,400 ریال

قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران آزادي
25 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

تهران جنوب