بلیط اتوبوس تهران از سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
13960725302


سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس VIP
1397/06/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
تهران آزادي

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : مشهد(خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1397/06/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال

تهران جنوب شاهرود

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipولوو
1397/06/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/06/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد

جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/06/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جي 21:30 ترمينال کاوه 22:00شماره تماس35246657 /سفر خوشي را براي شما آرزومنديم

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/06/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير

جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس o500
1397/06/30
22:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : ساعت 22:15ترمينال کاوه 03134358872 ساعت 21:50ترمينال جي 03135246657 /سفر خوشي را براي شما آرزومنديم

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/06/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال 30 نفره
1397/06/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد

جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/06/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جي 22:00 ترمينال کاوه 22:30 شماره تماس35246657 /سفر خوشي را براي شما آرزومنديم

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/06/30
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال


عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/06/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توجه /مشترک با کاوه /فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از20الي 30 درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران آزادي

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/06/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/06/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : همراه باپذيرائي ميوه
تهران آزادي تهران جنوب قم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/06/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/06/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : سرويس با شاهين شهر مشترک -همراه با شام
تهران جنوب تهران تهران پارس

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/06/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : لطفاباارسال پيشنهادوانتقادخودبه شماره10003000111مارادرارائه سرويس بهترياري فرمائيد

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/06/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

تهران جنوب

جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/06/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جي 22:30ترمينال کاوه 23:00شماره تماس35246657 /سفر خوشي را براي شما آرزومنديم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/06/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
246,000 ریال
221,400 ریال

توضیحات : ايام شهادت امام حسين ع تسليت باد

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipولوو
1397/06/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/06/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتور دار
1397/06/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تک صندلي 30نفره
1397/06/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : لطفاباارسال پيشنهادوانتقادخودبه شماره10003000111مارادرارائه سرويس بهترياري فرمائيد

جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/06/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جي 23:00 ترمينال کاوه 23:30 شماره تماس35246657 /سفر خوشي را براي شما آرزومنديم

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/06/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو (v.i.p)
1397/06/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سفر بخير

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/06/30
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/06/30
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران جنوب

جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/06/30
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جي 23:15 ترمينال کاوه 23:45 شماره تماس35246657 /سفر خوشي را براي شما آرزومنديم

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/06/30
23:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
245,000 ریال


عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vipسه محور
1397/06/30
23:55
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط باسرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 20 الي 30 درصدتخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو (v.i.p)
1397/06/30
23:55
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سفر بخير

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
312,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
تهران جنوب

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان)
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
تهران آزادي
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vip25
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : درسا 25 نفره مانيتور دار-همراه با شام
تهران جنوب تهران پارس تهران

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران آزادي

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : درسا مجهز به مانيتور اختصاصي تک سفر مطمئن در سفر
تهران جنوب

جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جي 23:20 ترمينال کاوه 23:59 شماره تماس35246657 /سفر خوشي را براي شما آرزومنديم

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/06/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
246,000 ریال