بلیط اتوبوس تهران از سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
13960725302

20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
395,000 ریال
316,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
395,000 ریال
316,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
395,000 ریال
316,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
20 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/03/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از20 الي 30 درصدتخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/03/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر تهران پارس
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو بي 9
1397/03/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/03/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران پارس مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
آمل بابل تهران پارس تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران آزادي
24 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
246,000 ریال
186,960 ریال

توضیحات : ماه رمضان بهارقرآن مبارک باد
قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/03/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب تهران پارس
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/03/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
395,000 ریال
296,250 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کـاوه شاهين شهر
عباس آباد (مازندران ) چالوس کرج تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) تهران آزادي کرج
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
395,000 ریال
296,250 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
قم
25 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران آزادي تهران جنوب قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال 30 نفره
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
310,000 ریال
232,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8//محل سوار شدن سکوهاي 4و5و6
قم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران جنوب
20 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از20الي 30 درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران آزادي
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
310,000 ریال
232,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران جنوب تهران تهران پارس قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران جنوب
22 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
396,000 ریال
308,880 ریال

قم تهران جنوب
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران آزادي
30 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال
277,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : /توقف پايانه صفه کاوه
تهران جنوب
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
23:40
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : توجه مسافرين محترم با سرچ عدل جي درگوگل باخريد بليط از20 الي 30 درصدتخفيف سايت عدل جي بهرمند شويد
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1397/03/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال


آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1397/03/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
312,000 ریال

25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/03/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
395,000 ریال
296,250 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8//محل سوار شدن سکوهاي 4و5و6
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کـاوه شاهين شهر
قم تهران جنوب

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
23:50
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
قم تهران آزادي
20 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vipسه محور
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط باسرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 20 الي 30 درصدتخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران جنوب تهران آرژانتين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
تهران آرژانتين
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/03/29
23:58
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
396,000 ریال
348,480 ریال

قم
26 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پايانه بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/03/29
23:58
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال
293,040 ریال

توضیحات : نوع اتوبوس اسکانيا مدل درسا مانيتورداريورو 4
تهران جنوب
26 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/03/29
23:58
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
396,000 ریال
293,040 ریال

توضیحات : حلول ماه مبارک رمضان بهار قرآن مبارکباد
تهران آزادي
25 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم تهران جنوب
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
395,000 ریال
296,250 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
تهران تهران پارس تهران جنوب
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

قم تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران آزادي
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
قم تهران جنوب