بلیط اتوبوس تهران از سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
13960725302


سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس VIP
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربند ايمني الزامي ميباشد
قم تهران آزادي
16 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
395,000 ریال
331,800 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/09/19

22:30

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

تهران جنوب
22 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال 30 نفره
1397/09/19

22:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
310,000 ریال
241,800 ریال

توضیحات : باخريد از وب سايت لوان نور اصفهان از تخفيفات شناور بهرمند شويد
قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : قزوين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بنزتخت شو 25نفره
1397/09/19

22:30

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
تهران آزادي کرج

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران آزادي تهران جنوب
15 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران جنوب
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
310,000 ریال
257,300 ریال

توضیحات : سرويس با شاهين شهر مشترک
تهران پارس قم تهران جنوب تهران
24 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
396,000 ریال
300,960 ریال

قم تهران جنوب
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تخت شو vip
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مشترک با کاوه /فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 10 الي 20درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران جنوب تهران آزادي
15 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:00

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران جنوب
15 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/09/19

23:15

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

قم تهران جنوب
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipمارال
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب تهران آزادي
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

تهران آرژانتين
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان VIPتخت شو
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vipصندلي تخت شو
1397/09/19

23:30

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

5 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تک صندلي 32نفره
1397/09/19

23:45

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
312,000 ریال
296,400 ریال


لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/09/19

23:45

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : باخريد از وب سايت لوان نور اصفهان از تخفيفات شناور بهرمند شويد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1397/09/19

23:45

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/09/19

23:45

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران جنوب
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/09/19

23:55

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط باسرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 10الي 20درصدتخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران جنوب

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
312,000 ریال

توضیحات : ايمن سفر مطمئن سفر
تهران جنوب
5 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان)
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
396,000 ریال
376,200 ریال

توضیحات : سفر بخير
قم تهران آزادي
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پايانه بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
قم تهران جنوب
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به تهران آرژانتين v.i.pمارال25نفره

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس v.i.pتخت شو
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
تهران جنوب v.i.pمارال25نفره
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vip25
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
395,000 ریال
327,850 ریال

توضیحات : درسا مانيتور دار/سرويس باشاهين شهرمشترک
تهران پارس تهران تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
246,000 ریال
221,400 ریال

قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران آزادي
25 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/09/19

23:59

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

تهران جنوب