بلیط اتوبوس تهران از تک سفر اصفهان پایانه صفه
139607251179


تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
396,000 ریال

قم

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
13:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
396,000 ریال

تهران جنوب

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
16:45
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
246,000 ریال

ساري قم تهران جنوب آمل
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
06:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
قم تهران جنوب
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس درساvip
1397/07/02
06:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 20 الي 30 درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
قم تهران جنوب
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1397/07/02
06:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران قم

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/07/02
06:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد
قم
25 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/07/02
07:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipدر سا
1397/07/02
07:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/07/02
07:40
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط ياسرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 20 الي 30 درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
قم تهران جنوب
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
07:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
قم تهران جنوب
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/07/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران آزادي
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/07/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : سرويس با شاهين شهر مشترک -پذيرايي پيتزا
تهران جنوب تهران قم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipولوو
1397/07/02
08:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب
25 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1397/07/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

قم تهران جنوب
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
245,000 ریال
196,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
قم تهران

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1397/07/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
312,000 ریال

توضیحات : مسير ازادي کرج توقف پايانه کاوه وشاهين شهر
قم تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1397/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
312,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران آزادي
21 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/07/02
10:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
396,000 ریال
312,840 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
22 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B 9 R
1397/07/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
395,000 ریال
308,100 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد
قم
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/07/02
10:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه / مشترک با کاوه /فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 20 الي 30درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران آزادي
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/07/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران آزادي
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/07/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سفر بخير
قم تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
1397/07/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
246,000 ریال
221,400 ریال

15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipولوو
1397/07/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه وشاهين شهروي اي پي
قم تهران آزادي
21 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/07/02
11:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
396,000 ریال
312,840 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
22 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/07/02
11:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
395,000 ریال
308,100 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد
قم
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس VIP
1397/07/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/07/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : سرويس با شاهين شهر مشترک -پذيرايي پيتزا
تهران جنوب تهران قم

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم (v.i.p)
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
12:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
قم
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/07/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سفر بخير
قم تهران جنوب
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانتيوردار
1397/07/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/07/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : وي اي پي توقف بعدي کاوه وشاهين شهر
شهريار تهران آزادي
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/07/02
13:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه.اربيل.کربلا
تهران آزادي تهران جنوب
21 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/07/02
13:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال
312,840 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران آزادي
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/07/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال


سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/07/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران آزادي
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مانvip
1397/07/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 20 الي 30 درصد تخفيف عدل بهرمند شويد
قم تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : وي اي پي توقف بعدي کاوه وشاهين شهر
قم
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
1397/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipولوو
1397/07/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب
22 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک29نفره
1397/07/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
310,000 ریال
241,800 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد
قم
25 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/07/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

قم تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/07/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : سرويس با شاهين شهر مشترک -پذيرايي پيتزا
تهران جنوب تهران قم
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس وي اي پي تخت شو
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
370,000 ریال

توضیحات : توجه مسافرين محترم باسرچ عدل جي درگوگل باخريدبليط از20 الي 30درصد تخفيف سايت عدل جي بهرمند شويد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : شاهرود
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/07/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي ازمسيرتهران
سمنان دامغان تهران جنوب
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران پارس مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
16:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
245,000 ریال
220,500 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
آمل بابل تهران پارس تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
312,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/07/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قم

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
1397/07/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
17:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
نور تهران جنوب آمل محمودآباد (مازندران)

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قائم شهر تهران جنوب
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : بجنورد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توجه توجه حرکت سرويس فوق از مسير تهران مي باشد
سبزوار اسفراين شاهرود سمنان تهران جنوب
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/07/02
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه / مسافرين محترم فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 20 الي 30درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران جنوب
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب (v.i.p) مقصدنهایی : چالوس (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
محمودآباد (مازندران) (v.i.p) آمل (v.i.p) تهران جنوب (v.i.p) نور (v.i.p) نوشهر (v.i.p)
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مشترک با کاوه /فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از20 الي 30 درصدتخفيف سايت عدل بهرمند شويد
قم تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر تهران پارس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران پارس مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر/وي اي پي
آمل بابل تهران پارس تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipولوو
1397/07/02
19:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب (v.i.p) مقصدنهایی : بابلسر (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل (v.i.p) بابل (v.i.p) تهران جنوب (v.i.p) تهران پارس (v.i.p)
22 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/07/02
20:45
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
395,000 ریال
308,100 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد
قم

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه ازمسيرازادي کرج کندوان چالوس تنکابن
عباس آباد (مازندران ) چالوس کرج تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي (v.i.p) مقصدنهایی : تنکابن (v.i.p)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
21:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس (v.i.p) عباس آباد (مازندران ) (v.i.p) کرج (v.i.p) تهران آزادي (v.i.p)
22 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال 30 نفره
1397/07/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
310,000 ریال
241,800 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد
قم
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/07/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مشترک با کاوه /فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از20الي 30 درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران آزادي

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران آزادي تهران جنوب
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/07/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : سرويس با شاهين شهر مشترک -همراه با شام
تهران جنوب تهران تهران پارس
25 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/07/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس VIP
1397/07/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipولوو
1397/07/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تک صندلي 30نفره
1397/07/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
312,000 ریال
280,800 ریال


لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/07/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : باخريد مستقيم از وب سايت شرکت لوان نور از تخفيفات ويژه ما استفاده فرمائيد

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران جنوب
10 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vipسه محور
1397/07/02
23:55
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط باسرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 20 الي 30 درصدتخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران جنوب
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1397/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
312,000 ریال
280,800 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
تهران جنوب

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس رويال (V.I.P)
1397/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
تهران آزادي
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vip25
1397/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
395,000 ریال
355,500 ریال

توضیحات : درسا 25 نفره مانيتور دار-همراه با شام
تهران جنوب تهران پارس تهران

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران آزادي
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : درسا مجهز به مانيتور اختصاصي تک سفر مطمئن در سفر
تهران جنوب