بلیط اتوبوس چغادک از پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
13960729843


پیک صبا هرمزگان
پیک صبا هرمزگان
بندرعباس به چغادک با سرویس اهواز
محل سوار شدن : بندرعباس
وی ای پی-اسکانیا-مارال
1397/04/03
10:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
650,000 ریال


گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1397/04/03
10:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
730,000 ریال

گاوبندي (پارسيان) عسلويه کنگان (بوشهر) چغادک اميديه (خوزستان)

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1397/04/03
13:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
730,000 ریال

گاوبندي (پارسيان) عسلويه کنگان (بوشهر) چغادک اميديه (خوزستان)