بلیط اتوبوس چغادک از پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
13960729843


گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز

محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/09/20

10:30

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
730,000 ریال

ديلم اميديه (خوزستان) عسلويه کنگان (بوشهر) چغادک

پیک صبا هرمزگان
پیک صبا هرمزگان
بندرعباس به چغادک

محل سوار شدن : بندرعباس
وی ای پی-اسکانیا-مارال
1397/09/20

13:00

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
650,000 ریال