مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به فسا

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/05/04

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به فسا مقصدنهایی : داراب (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
250,000 ریال

ني ريز فسا استهبان