مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به فسا

روز شنبه در تاریخ 1396/12/26

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به فسا مقصدنهایی : داراب (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
250,000 ریال

ني ريز فسا استهبان