مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به دیهوک

روز شنبه در تاریخ 1396/07/01
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به ديهوک مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

طبس ديهوک