مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
800,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
قم ويژه اردکان (يزد) کاشان نائين