مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به قم

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/31
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا
1396/05/31
11:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
800,000 ریال
720,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
نائين قم ويژه کاشان يزد رفسنجان