مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به رفسنجان

روز جمعه در تاریخ 1396/10/29
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
رفسنجان انار