مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به رفسنجان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به رفسنجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا54
1396/05/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
رفسنجان انار