مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به انار

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا54
1396/09/04
16:35
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
انار رفسنجان