مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به انار

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
رفسنجان انار