مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کهنوج به اردکان یزد

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/04
10 %
عدل کهنوج
عدل کهنوج
کهنوج به اردکان (يزد) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کهنوج
اتوبوس اسکانيا
1396/07/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : مسافربري عدل کهنوج تلفن 43209000-034
اردکان (يزد) قم ويژه ميبد کاشان يزد