مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به کاشان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به کاشان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

نائين قم ويژه کاشان يزد رفسنجان
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به کاشان مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/10/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران غرب-آزادي کاشان قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به کاشان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/10/27
20:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم ويژه کاشان
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به کاشان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
21:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
320,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم ويژه کاشان