مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به نیک شهر

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به نيک شهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/23
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

نيک شهر ايرانشهر بم