مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به نگار

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به نگار مقصدنهایی : بافت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1397/03/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
50,000 ریال
45,000 ریال

توضیحات : 0
نگار