مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به قلعه گنج

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
06:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

توضیحات : 0
كهنوج جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
06:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

جيرفت کهنوج
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

توضیحات : 0
كهنوج جيرفت