مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به قلعه گنج

روز دو شنبه در تاریخ 1396/09/27
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/09/27
06:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : 0
كهنوج جيرفت
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1396/09/27
06:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

جيرفت کهنوج
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به قلعه گنج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/27
11:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
190,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : 0
جيرفت كهنوج