مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به عنبرآباد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
08:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت