مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به عنبرآباد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/07/26

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو46
1396/07/26
08:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
145,000 ریال

جيرفت
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو46
1396/07/26
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/07/26
14:15
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت