مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به عنبرآباد

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/31
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/31
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو46
1396/05/31
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
145,000 ریال

جيرفت
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/31
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به عنبرآباد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو40
1396/05/31
14:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

جيرفت