مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

11:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

11:45

40

اتوبوس ولو42

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

12:45

42

اتوبوس ولو42

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

13:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

13:00

25

اتوبوس بي9

% 25

150,000 ریال

112,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
سيرجان

کرمان اهواز

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

13:30

7

اتوبوس b9R

% 30

140,000 ریال

98,000 ريال

گچساران (دوگنبدان ) شيراز سيرجان

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

13:45

42

اتوبوس ولو42

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

14:45

42

اتوبوس ولو42

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

14:45

42

اتوبوس ولو42

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

15:45

42

اتوبوس ولو42

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

16:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

16:45

42

اتوبوس ولو42

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

17:00

42

اتوبوس اسکانيا44

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

17:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

17:45

42

اتوبوس ولو42

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

18:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

18:45

42

اتوبوس ولو42

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

19:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 30

90,000 ریال

63,000 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

19:30

18

اتوبوس b9R

% 25

150,000 ریال

112,500 ريال

سيرجان

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/03/05

22:00

41

اتوبوس ولو 44

% 25

90,000 ریال

67,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
سيرجان