مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

تهران غرب-آزادي قم ويژه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران آزادي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم تهران آزادي يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/04/30
18:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

تهران جنوب تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1396/04/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران آزادي قم