مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/03/06

15:00

42

اتوبوس ولو 44

% 25

350,000 ریال

262,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/03/06

15:00

38

اتوبوس اسکانيا45

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/03/06

17:30

31

اتوبوس اسکانيا44

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/03/06

18:00

43

اتوبوس ولو 44

% 25

350,000 ریال

262,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/03/06

18:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/03/06

18:30

14

اتوبوس b9R

% 30

580,000 ریال

406,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/03/06

19:30

37

اتوبوس اسکانيا44

% 30

350,000 ریال

245,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/03/06

20:00

25

اتوبوس b9R

% 30

580,000 ریال

406,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/03/06

20:30

16

اتوبوس b9R

% 30

580,000 ریال

406,000 ريال

تربت حيدريه