مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/02/04

15:00

0

اتوبوس اسکانيا45

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/02/04

16:15

0

اتوبوس b9R

% 15

580,000 ریال

493,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/02/04

17:00

0

اتوبوس b9R

% 15

580,000 ریال

493,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/02/04

17:30

0

اتوبوس اسکانيا44

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/02/04

18:00

30

اتوبوس ولو 44

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/02/04

18:30

0

اتوبوس اسکانيا45

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/02/04

18:30

0

اتوبوس b9R

% 15

580,000 ریال

493,000 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/02/04

19:30

0

اتوبوس اسکانيا44

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

تربت حيدريه

کرمان مشهد مقدس

پایانه آدینه کریمان

تربت حيدريه

1396/02/04

20:30

0

اتوبوس b9R

% 15

580,000 ریال

493,000 ريال

تربت حيدريه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا