مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به تربت  حیدریه

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
فردوس (کرمان) تربت حيدريه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : 0
تربت حيدريه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا32
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تربت حيدريه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/03/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
720,000 ریال
648,000 ریال

تربت حيدريه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
فردوس (کرمان) تربت حيدريه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک با پذيرايي رويال
1397/03/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

تربت حيدريه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : 0
تربت حيدريه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/03/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
720,000 ریال
648,000 ریال

تربت حيدريه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک با پذيرايي رويال
1397/03/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

تربت حيدريه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/03/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

تربت حيدريه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/03/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
720,000 ریال
648,000 ریال

تربت حيدريه