مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به اهواز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/31
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/05/31
12:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
865,000 ریال
778,500 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز) بهبهان

عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/05/31
13:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
865,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز) بهبهان