مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان اهواز

پایانه آدینه کریمان

اهواز

1396/03/02

12:30

18

اتوبوس b9R

% 20

865,000 ریال

692,000 ريال

پايانه اميرکبير (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

کرمان اهواز

پایانه آدینه کریمان

اهواز

1396/03/02

13:30

16

اتوبوس b9R

% 30

865,000 ریال

605,500 ريال

گچساران (دوگنبدان ) شيراز سيرجان