مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

انار

1396/01/07

10:00

37

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

انار

1396/01/07

11:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

انار

1396/01/07

12:30

44

اتوبوس ولو 44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

انار

1396/01/07

14:15

20

اتوبوس b9R

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

انار

1396/01/07

17:00

41

اتوبوس ولو 44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

رفسنجان انار

کرمان يزد

پایانه آدینه کریمان

انار

1396/01/07

22:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

رفسنجان انار
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا