مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/03/05

11:45

4

اتوبوس b9R

% 25

490,000 ریال

367,500 ريال

يزد

کرمان شهرکرد

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/03/05

17:30

21

اتوبوس اسکانيا32

% 25

350,000 ریال

262,500 ريال

اصفهان کاوه

كرمان شهرکرد

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/03/05

18:00

29

اتوبوس اسکانيا44

% 27

280,000 ریال

204,400 ريال

0
اصفهان کاوه

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/03/05

20:30

33

اتوبوس اسکانيا44

% 25

280,000 ریال

210,000 ريال

يزد

کرمان اصفهان صفه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/03/05

21:00

4

اتوبوس b9R

% 25

490,000 ریال

367,500 ريال

اصفهان کاوه

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/03/05

21:00

22

اتوبوس اسکانيا44

% 25

280,000 ریال

210,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/03/05

21:15

34

اتوبوس اسکانيا44

% 25

280,000 ریال

210,000 ريال

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/03/05

22:00

41

اتوبوس اسکانيا44

% 25

280,000 ریال

210,000 ريال

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/03/05

22:30

21

اتوبوس اسکانيا

% 25

490,000 ریال

367,500 ريال