مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان شهرکرد

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/02/06

17:30

12

اتوبوس اسکانيا 30

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

يزد اصفهان کاوه

كرمان شهرکرد

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/02/06

18:00

30

اتوبوس اسکانيا44

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

0
اصفهان کاوه

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/02/06

20:30

31

اتوبوس اسکانيا44

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

اصفهان صفه

کرمان اصفهان صفه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/02/06

21:00

3

اتوبوس b9R

% 15

490,000 ریال

416,500 ريال

اصفهان کاوه

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/02/06

21:00

28

اتوبوس اسکانيا44

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/02/06

21:15

28

اتوبوس اسکانيا44

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/02/06

22:00

40

اتوبوس اسکانيا44

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

کرمان اصفهان کاوه

پایانه آدینه کریمان

اصفهان کاوه

1396/02/06

22:30

16

اتوبوس اسکانيا

% 15

490,000 ریال

416,500 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا