مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به اصفهان پایانه کاوه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
لوان نور کرمان پایانه آدینه
لوان نور کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : هر7عددبليط يک بليط رايگان
يزد
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/06
12:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : خرم اباد ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با پذيرايي رويال
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

يزد اصفهان کاوه
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : خرم اباد ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

يزد اصفهان کاوه
10 %
لوان نور کرمان پایانه آدینه
لوان نور کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو بي 9
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : هر7بليط يک بليط رايگان
اصفهان کاوه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا مارال با پذيرايي رويال
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : اين سرويس بدليل خط سير از شرکت لوان نور سرويس دهي ميشود
يزد اصفهان کاوه
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : 0
اصفهان کاوه
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
يزد
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : 0
يزد
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

اصفهان کاوه
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک با پذيرايي البرز
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال