مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کاشان به ارومیه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/08/01

ترابر بی تا کاشان
ترابر بی تا کاشان
کاشان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاشان
اتوبوس ويژه مارال تك صندلي
1396/08/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
780,000 ریال

کرج تبريز قزوين زنجان