مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به نیشابور

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : برگشت ترمينال مشهدشرکت مسافربري لوان نورتعاوني 8جايگاه3
سبزوار شاهرود (سمنان) نيشابور

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس وي آي پي
1396/06/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
640,000 ریال

توضیحات : سرويس برگشت از مشهد ساعت 1500شرکت مسافربري اسيا سفرطوس
سبزوار شاهرود (سمنان) نيشابور