مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به نیشابور

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : برگشت ترمينال مشهدشرکت مسافربري ترابر بي تا تعاوني15
سبزوار شاهرود (سمنان) نيشابور

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس وي آي پيVIP
1396/10/27
14:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
640,000 ریال

توضیحات : سرويس برگشت از مشهد ساعت 1500شرکت مسافربري اسيا سفرطوس
شاهرود (سمنان) نيشابور

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس ولوو + وي آي پي تخت شو
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
690,000 ریال

توضیحات : زائر گرامي بليط برگشت خودرا از نجف آباد شرکت ايرانپيما تهيه نمائيد
سبزوار نيشابور