مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به شاهرود سمنان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
14:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : برگشت ترمينال مشهدشرکت مسافربري لوان نورتعاوني 8 جايگاه 3
سبزوار شاهرود (سمنان) نيشابور

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس وي آي پيVIP
1396/09/22
14:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : سرويس برگشت از مشهد ساعت 1500شرکت مسافربري اسيا سفرطوس
شاهرود (سمنان) نيشابور