مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به شاهرود سمنان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/03
14:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : برگشت ترمينال مشهدشرکت مسافربري لوان نورتعاوني 8جايگاه3
سبزوار شاهرود (سمنان) نيشابور

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه نجف آباد
اتوبوس وي آي پي
1396/05/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : سرويس برگشت از مشهد ساعت 1500شرکت مسافربري اسيا سفرطوس
سبزوار شاهرود (سمنان) نيشابور