مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس نجف آباد به شاهرود سمنان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : برگشت ترمينال مشهدشرکت مسافربري ترابر بي تا تعاوني15
سبزوار شاهرود (سمنان) نيشابور

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف اباد به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس وي آي پيVIP
1396/12/06
14:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : سرويس برگشت از مشهد ساعت 1500شرکت مسافربري ترابر بي تا تعاوني 15
شاهرود (سمنان) نيشابور