مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

قم ويژه
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به قم ويژه مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/02
21:45
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

کرج قم ويژه