مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به قم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به قم ويژه مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
21:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
230,000 ریال

قم ويژه

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا45
1396/10/27
21:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
230,000 ریال

قم ويژه