مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به قم

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا45
1396/05/27
21:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

قم ويژه
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به قم ويژه مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا45
1396/05/27
21:40
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

قم ويژه کرج