مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به فردوس خراسان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به فردوس (خراسان ) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا
1396/10/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
400,000 ریال

فردوس (خراسان ) تربت حيدريه بشرويه طبس