مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به فردوس خراسان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به فردوس (خراسان ) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

طبس فردوس (خراسان ) بشرويه تربت حيدريه