مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به طبس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به طبس مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا
1396/09/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
300,000 ریال

تربت حيدريه طبس بشرويه فردوس (خراسان )