مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به طبس

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به طبس مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

فردوس (خراسان ) تربت حيدريه بشرويه طبس
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به طبس مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا45
1396/05/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

بشرويه طبس فردوس (خراسان ) تربت حيدريه