مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به شیراز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به شيراز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا45
1396/05/29
13:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

شيراز