مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به شيراز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
210,000 ریال

شيراز بهبهان گچساران (دوگنبدان) ماهشهر