مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تربت  حیدریه

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا
1396/05/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

فردوس (خراسان ) تربت حيدريه بشرويه طبس