مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تربت  حیدریه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

فردوس (خراسان ) طبس بشرويه تربت حيدريه